Förordning (1986:149) om mandattid för ledamöter och suppleanter i vissa förtroendemannaorgan hos allmän försäkringskassa

SFS nr
1986:149
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1986-03-20
Författningen har upphävts genom
SFS 2004:882
Upphävd
2005-01-01

1 § Ledamöter och suppleanter i pensionsdelegation och
försäkringsnämnd hos en allmän försäkringskassa skall med avseende på
den mandatperiod som börjar den 1 juli 1986 utses för en tid av sex
månader.

2 § Ledamöter och suppleanter i socialförsäkringsnämnd hos en allmän
försäkringskassa skall med avseende på den mandatperiod som börjar den
1 januari 1987 utses för en tid av två och ett halvt år.