Förordning (1986:17) om tillämpning av en överenskommelse mellan Sverige och Nederländerna om ömsesidigt administrativt bistånd i tullfrågor

SFS nr
1986:17
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet
Utfärdad
1986-01-16
Ändring införd
t.o.m. SFS 1999:501

1 § Den överenskommelse mellan Sverige och Nederländerna om
ömsesidigt administrativt bistånd i tullfrågor som har
undertecknats den 20 mars 1985 skall gälla här i riket.

Överenskommelsen i engelsk text och svensk översättning
bifogas denna förordning som bilaga.

2 § Tullverket fullgör för svensk del de uppgifter som
anges i artikel 15 första stycket i överenskommelsen.
Förordning (1999:501).