Tillkännagivande (1986:45) om Finlands medlemskap i EFTA

SFS nr
1986:45
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad
1986-01-23

Regeringen ger till känna att Finland den 1 januari 1986 inträtt som
medlem i Europeiska frihandelssammanslutningen (EFTA).

Till följd härav har överenskommelsen angående bildandet av en
association mellan medlemsstaterna i Europeiska
frihandelssammanslutningen samt Republiken Finland upphört att gälla.