Förordning (1986:638) om riksgränsen mellan Sverige och Finland

SFS nr
1986:638
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet UDR
Utfärdad
1986-06-26
Författningen har upphävts genom
SFS 2010:241
Upphävd
2010-05-01

1 § I enlighet med överenskommelsen mellan Sverige och Finland den 19
juni 1986 om riksgränsen vid Vähänärä-forsen i Torne älv skall
riksgränsen mellan länderna från och med den 1 september 1986 ha den
sträckning som på detta avsnitt gemensamt har föreslagits av den svenska
och finska gränskommissionen vid 1985 års översyn av riksgränsen vid
Vähänärä.

Det avsnitt av riksgränsen som nu avses begränsas i norr av latituden 65
o 56’05,8N och i söder av latituden 65 o 55’33,8″N, med latituderna
beräknade enligt svenskt system.

2 § De av gränskommissionerna upprättade tekniska beskrivningarna över
gränsavsnittet vid Vähänärä och den av kommissionerna upprättade kartan
fastställs att från och med den 1 september 1986 gälla som officiella
gränsdokument, för det avsnitt av riksgränsen som anges i 1 § andra
stycket.