Förordning (1986:68) om beredskapslagring av olja och kol under lagringsåret 1986/87

SFS nr
1986:68
Departement/myndighet
Miljödepartementet
Utfärdad
1986-02-13
Ändring införd
t.o.m. SFS 1986:691

Regeringen föreskriver enligt 9 § lagen (1984:1049) om
beredskapslagring av olja och kol och 10 § lagen (1985:635) om
försörjningsberedskap på naturgasområdet att följande andelar av
basmängderna för lagringsbränslen skall lagras under lagringsåret
1986/87.

Varuslag Procentandel av basmängden
Kol 60
Motorbensin 47
Fotogen 200
Dieselbrännolja/
eldningsolja 1 och 2 63
Övriga eldningsoljor 50
Gasol 25

I fråga om ersättningsbränsle för naturgas skall lagringsprocenten
motsvara den angivna procentandelen för respektive varuslag.
Förordning (1986:691).