Förordning (1986:728) om allmän kyrkoavgift för år 1987

SFS nr
1986:728
Departement/myndighet
Civildepartementet
Utfärdad
1986-10-02

Regeringen föreskriver med stöd av 12 § lagen (1970:940) om kyrkliga
kostnader att den allmänna kyrkoavgiften för år 1987 skall utgöra 16
öre per skattekrona.