Lag (1986:74) om nytt val av kyrkofullmäktige i vissa fall

SFS nr
1986:74
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L6
Utfärdad
1986-02-20
Författningen har upphävts genom
SFS 1987:1335
Upphävd
1988-02-01

Har vid ett kyrkofullmäktigval mer än hälften av det föreskrivna antalet
fullmäktige i församlingen inte blivit utsedda, skall valet i
församlingen göras om. Det nya valet skall gälla samtliga platser i
fullmäktige.

Övergångsbestämmelser

1987:1335

1. Denna lag träder i kraft den 1 februari 1988.

2. Genom denna lag upphävs lagen (1986:74) om nytt val av
kyrkofullmäktige i vissa fall. Den lagen tillämpas dock även efter
angivna tidpunkt, om det val som skall göras om har avslutats
dessförinnan.