Förordning (1986:762) om tillsättning av tjänster vid styrelsen för u-landsforskning

SFS nr
1986:762
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet
Utfärdad
1986-11-06

1 § Denna förordning gäller tillsättning av tjänster vid styrelsen för
u-landsforskning (SAREC) med anledning av inrättande av nya tjänster
vid styrelsen.

2 § Vid tillsättning av en tjänst eller ett långtidsvikariat med en
tjänsteman, som sedan utgången av juli 1986 är anställd vid styrelsen
för u-landsforskning, gäller inte 4 kap. 4 § lagen (1976:600) om
offentlig anställning.

Inte heller gäller omplaceringsförordningen (1984:110) eller
förordningen (1984:819) om statliga platsanmälningar.