Lag (1986:853) om tidpunkt för avlämnande av självdeklaration vid 1987 års taxering, m.m.;

SFS nr
1986:853
Departement/myndighet
Finansdepartementet S5
Utfärdad
1986-11-27
Författningen har upphävts genom
SFS 1994:103
Upphävd
1994-04-01

Vid 1987 års taxering skall den i 34 § 1 mom. första stycket
taxeringslagen (1956:623) angivna tidpunkten för avlämnande av
självdeklaration vara den 10 mars.

Den i 35 § första stycket uppbördslagen (1953:272) angivna tidpunkten
för tillställande av skattsedel skall, i fråga om skattsedel avseende
1986 års taxering, vara den 31 december.