Förordning (1986:855) om inställande av vissa inskrivningsdagar under år 1987

SFS nr
1986:855
Departement/myndighet
Justitiedepartementet F2
Utfärdad
1986-11-27

Regeringen föreskriver i fråga om inskrivningsmyndigheter som för
inskrivningsregister med användande av automatisk databehandling och
inskrivningsmyndigheten för företagsinteckning att inskrivningsdagarna
den 2 och 5 januari, den 16 och 30 april, den 29 maj samt den 30
oktober 1987 skall ställas in.