Förordning (1987:1015) om försäkran vid hindersprövning

SFS nr
1987:1015
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1987-10-29
Författningen har upphävts genom
SFS 2009:265
Upphävd
2009-05-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2004:950

Skatteverket fastställer formulär för den försäkran som kvinnan
och mannen enligt 3 kap. 3 § äktenskapsbalken skall avge vid
hindersprövning. Blanketter för försäkran skall finnas hos
Skatteverket och Försäkringskassan. Förordning (2004:950).