/r1/ Förordning (1987:1132) om fortsatt tillämpning av allmänna prisregleringslagen (1956:236);

SFS nr
1987:1132
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1987-12-10

Regeringen föreskriver att 2–4, 6, 8 och 9 §§ allmänna
prisregleringslagen (1956:236), som enligt förordning (1986:1028) skall
tillämpas till och med den 20 december 1987, skall fortsätta att
tillämpas till och med den 20 december 1988.