/r1/ Lag (1987:1188) om tullnedsättning under viss tid för gummibehandlad kordväv av syntetiska fibrer;

SFS nr
1987:1188
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad
1987-12-17

Enligt riksdagens beslut föreskrivs att tullsatsen vid import av
gummibehandlad kordväv av syntetiska fibrer ur tulltaxenr 59.02 B.
tulltaxelagen (1987:1068) skall — utan hinder av vad som föreskrivs i
tulltaxelagen — uppgå till 9 % under tiden den 1 januari 1988–den 31
december 1989.