/r1/ Förordning (1987:1202) om räntereglering för försäkringsföretag;

SFS nr
1987:1202
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1987-12-17

Regeringen föreskriver att räntereglering enligt lagen (1974:922) om
kreditpolitiska medel får tillämpas i fråga om försäkringsföretag med
svensk koncession.