/r1/ Förordning (1987:1227) om basbelopp för år 1988;

SFS nr
1987:1227
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1987-12-17

Regeringen fastställer basbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän
försäkring till 25 800 kronor för år 1988.