Förordning (1987:1286) om regional ekonomisk sammanslutning som avses i förordningen (1987:1285) om tullfrihet för varor från utvecklingsländerna

SFS nr
1987:1286
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet
Utfärdad
1987-12-10
Författningen har upphävts genom
SFS 1997:801
Upphävd
1998-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1992:1072

Regeringen föreskriver att bestämmelsen i 6 § andra stycket förordningen
(1987:1285) om tullfrihet för varor från utvecklingsländerna skall
tillämpas på länder som tillhör Association of South East Asian Nations
(ASEAN), nämligen Brunei Darussalam, Filippinerna, Indonesien, Malaysia,
Singapore och Thailand.

Generaltullstyrelsen får meddela föreskrifter om verkställigheten av
denna förordning. Förordning (1992:1072).