Förordning (1987:1314) om lokaliseringen av kronofogdemyndigheterna

SFS nr
1987:1314
Departement/myndighet
Finansdepartementet S5
Utfärdad
1987-12-10
Författningen har upphävts genom
SFS 1996:1448
Upphävd
1997-01-01

I varje län skall finnas en kronofogdemyndighet med säte i den ort som
anges i nedanstående uppställning.

_______________________________________________________________________
Kronofogdemyndighet Ort
________________________________________________________________________

Kronofogdemyndigheten i Stockholms län Stockholm
Kronofogdemyndigheten i Uppsala län Uppsala
Kronofogdemyndigheten i Södermanlands län Eskilstuna
Kronofogdemyndigheten i Östergötlands län Linköping
Kronofogdemyndigheten i Jönköpings län Jönköping
Kronofogdemyndigheten i Kronobergs län Växjö
Kronofogdemyndigheten i Kalmar län Kalmar
Kronofogdemyndigheten i Gotlands län Visby
Kronofogdemyndigheten i Blekinge län Karlskrona
Kronofogdemyndigheten i Kristianstads län Kristianstad
Kronofogdemyndigheten i Malmöhus län Malmö
Kronofogdemyndigheten i Hallands län Halmstad
Kronofogdemyndigheten i Göteborgs och Bohus län Göteborg
Kronofogdemyndigheten i Älvsborgs län Vänersborg
Kronofogdemyndigheten i Skaraborgs län Skövde
Kronofogdemyndigheten i Värmlands län Karlstad
Kronofogdemyndigheten i Örebro län Örebro
Kronofogdemyndigheten i Västmanlands län Västerås
Kronofogdemyndigheten i Kopparbergs län Falun
Kronofogdemyndigheten i Gävleborgs län Gävle
Kronofogdemyndigheten i Västernorrlands län Härnösand
Kronofogdemyndigheten i Jämtlands län Östersund
Kronofogdemyndigheten i Västerbottens län Umeå
Kronofogdemyndigheten i Norrbottens län Luleå