Lag (1987:1318) om procentsats för uttag av avgift för åren 1988 och 1989 till försäkringen för tilläggspension

SFS nr
1987:1318
Departement/myndighet
Finansdepartementet S1
Utfärdad
1987-12-21
Ändring införd
t.o.m. SFS 1988:714

Enligt riksdagens beslut föreskrivs i fråga om lagen (1987:1318) om
procentsats för uttag av avgift för åren 1988 och 1989 till försäkringen
för tilläggspension att avgiftsuttaget för år 1989 skall utgöra 11,00
procent i stället för 10,60 procent. Lag (1988:714).