Cirkulär (1987:19) med tabeller för uträkning av arvsskatt och gåvoskatt

SFS nr
1987:19
Departement/myndighet
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1987-01-22
Författningen har upphävts genom
SFS 2009:127
Upphävd
2009-05-01

fastställer med stöd av 31 § lagen (1941:416) om arvsskatt och
gåvoskatt bifogade tabeller /n1/ för uträkning av skatten. Tabellerna
används då skattskyldigheten har inträtt efter 1986 års utgång.

//n1// Tabellerna finns inte med här.