Lag (1987:240) om minnesmynt på ettusen och etthundra kronor

SFS nr
1987:240
Departement/myndighet
Finansdepartementet B
Utfärdad
1987-05-07

1 § Med anledning av att det 1988 är 350 år sedan kolonien Nya Sverige
Delaware grundades får minnesmynt med namnvärden av ettusen och etthundra
kronor ges ut.

2 § Minnesmyntet med ett namnvärde av ettusen kronor skall tillverkas av
en legering som består av 900 tusendelar guld och 100 tusendelar koppar
samt ha en vikt av 5,8 gram och en diameter av 21 millimeter. Avvikelsen
från den nominella vikten får vid uppvägning av ett hundra mynt vara
högst 6 gram.

3 § Minnesmyntet med ett namnvärde av ettusen kronor skall ha följande
prägel.

På framsidan Konung Carl XVI Gustafs bild i profil med omskriften “CARL
XVI GUSTAF SVERIGES KONUNG”. Nedtill på höger sida om bilden konstnärens
signatur “BT”.

På frånsidan en beskuren bild av Calmare Nyckel, ett av de skepp varmed
koloniens grundläggare färdades. Såsom omskrift upptill “NYA SVERIGE
DELAWARE 1638 1988” och nedtill valörbeteckningen “1000 KR” omgiven av
bokstäverna “E”, som anger myntningsorten, och “D”, som är
begynnelsebokstaven i riksbankschefens efternamn.

Randen skall vara slät.

4 § Minnesmyntet med ett namnvärde av etthundra kronor skall tillverkas
av en legering som består av 925 tusendelar silver och 75 tusendelar
koppar samt ha en vikt av 16,0 gram och en diameter av 32 millimeter.
Avvikelsen från den nominella vikten får vid uppvägning av ett hundra
mynt vara högst 16 gram.

5 § Minnesmyntet med ett namnvärde av etthundra kronor skall ha följande
prägel.

På framsidan Konung Carl XVI Gustafs bild i profil med omskriften “CARL
XVI GUSTAF SVERIGES KONUNG”. Nedtill på höger sida om bilden konstnärens
signatur “BT”.

På frånsidan en bild av Calmare Nyckel, ett av de skepp varmed koloniens
grundläggare färdades, och av en kartbild över kolonien Nya Sverige
Delaware med fortet Christina utmärkt. Upptill till vänster tre kronor
tillsammans med bokstäverna “CRS” (Christina Regina Sueciae). Såsom
omskrift upptill “NYA SVERIGE DELAWARE 1638 1988” och nedtill
valörbeteckningen “100 KR” omgiven av bokstäverna “E”, som anger
myntningsorten, och “D”, som är begynnelsebokstaven i riksbankschefens
efternamn.

Randen skall vara slät.