Förordning (1987:26) om parkeringsvakter i kommuner

SFS nr
1987:26
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1987-01-29
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1254

Förordningens tillämpningsområde

1 § Denna förordning gäller sådana parkeringsvakter som avses i
lagen (1987:24) om kommunal parkeringsövervakning, m.m.
Förordning (2005:19).

Utbildning

2 § Föreskrifter om utbildning av parkeringsvakter får
meddelas av Polismyndigheten efter samråd med
Transportstyrelsen. Förordning (2014:1254).

Utrustning

3 § Parkeringsvakter ska när de tjänstgör bära uniform med
tjänstetecken.

Uniformen ska vara sådan att den lätt kan särskiljas från en
polisuniform.

Föreskrifter om tjänstetecken meddelas av Polismyndigheten.
Förordning (2014:1254).

4 § Har upphävts genom förordning (2005:19).

Övergångsbestämmelser

2005:19

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2005.

2. Ett förordnande som avses i 4 § och som gäller vid
ikraftträdandet upphör att gälla senast vid utgången av juni
2010.