Förordning (1987:273) om belopp för år 1986 enligt 4 § förordningen (1983:944) om statsbidrag till social hemhjälp

SFS nr
1987:273
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1987-05-21

Regeringen fastställer att det belopp som avses i 4 § förordningen
(1983:944) om statsbidrag till social hemhjälp skall vara 250 kronor för
år 1986.