Förordning (1987:283) om överförande av vissa uppgifter från Sveriges Riksbank till centrala studiestödsnämnden

SFS nr
1987:283
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1987-05-21

De uppgifter beträffande studielån m. m. som har överförts till Sveriges
Riksbank enligt kungörelsen (1974:397) om överförande av vissa uppgifter
från postbanken till Sveriges Riksbank skall i stället ankomma på
centrala studiestödsnämnden.