Tillkännagivande (1987:342) av vissa uppgifter om överenskommelser som avses i 4 § lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall;

SFS nr
1987:342
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet UDR
Utfärdad
1987-05-21
Författningen har upphävts genom
SFS 1997:595
Upphävd
1997-07-02

De överenskommelser som avses i 4 § lagen (1976:661) om immunitet och
privilegier i vissa fall har trätt i kraft respektive upphört att vara
bindande i förhållande till Sverige vid de tidpunkter som anges nedan.

Tabellen finns ej med här.