Lag (1987:387) om tillämpning av valutalagen (1939:350);

SFS nr
1987:387
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1987-06-04

Enligt riksdagens beslut föreskrivs att 2 § första stycket 1, 2 och 4–8
samt 5 § 1 och 3 valutalagen (1939:350) skall tillämpas under tiden den
1 juli 1987–den 30 juni 1988.