Lag (1987:392) om ändring av viss tidpunkt vid 1988 års allmänna fastighetstaxering;

SFS nr
1987:392
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1987-06-04
Författningen har upphävts genom
SFS 1994:103
Upphävd
1994-04-01

Enligt riksdagens beslut föreskrivs att riksskatteverket vid 1988 års
allmänna fastighetstaxering skall lämna förslag till föreskrifter enligt
19 kap. 1 § andra stycket fastighetstaxeringslagen (1979:1152) så snart
som möjligt.