Förordning (1987:395) om tillsättning av tjänster vid institutet för arbetsmiljöforskning

SFS nr
1987:395
Departement/myndighet
Arbetsmarknadsdepartementet
Utfärdad
1987-05-27

1 § Denna förordning gäller tillsättning av tjänster vid institutet för
arbetsmiljöforskning när institutet inrättas för att överta vissa
uppgifter från arbetarskyddsstyrelsen.

2 § Tjänsten som föreståndare och chef för institutet för
arbetsmiljöforskning, tjänsten som chef för den administrativa
funktionen och tjänsten som informationsansvarig vid institutet
tillsätts av regeringen.

3 § Övriga tjänster vid institutet får, utan att kungöras lediga till
ansökan, tillsättas av arbetarskyddsstyrelsen med de arbetstagare hos
styrelsen som innehar tjänster som i fråga om arbetsuppgifter motsvarar
de nya tjänsterna.

4 § Omplaceringsförordningen (1984:110) och förordningen (1984:819) om
statliga platsanmälningar tillämpas inte när tjänster tillsätts enligt 3
§.