Förordning (1987:430) om tillsättande av vissa tjänster vid patentbesvärsrätten

SFS nr
1987:430
Departement/myndighet
Industridepartementet
Utfärdad
1987-06-30

1 § Vad som sägs i denna förordning gäller vid tillsättning första
gången av de tjänster som från och med den 1 juli 1987 inrättas vid
patentbesvärsrätten.

Med tjänst avses i denna förordning även långtidsvikariat.

2 § Tillsätts tjänsten med någon som vid utgången av juni månad 1987
innehar en tjänst vid patent- och registreringsverket tillämpas inte

— föreskrifter om ledigkungörande

— omplaceringsförordningen (1984:110)

— förordningen (1984:819) om statliga platsanmälningar.