Lag (1987:439) om inskränkning i rätten att överklaga

SFS nr
1987:439
Departement/myndighet
Finansdepartementet ESA
Utfärdad
1987-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1999:862

1 § När en tvist som rör beslut av en arbetsgivare med offentlig
ställning skall handläggas enligt lagen (1974:371) om rättegången
i arbetstvister, får arbetstagaren inte överklaga beslutet hos
regeringen, en förvaltningsdomstol eller en förvaltningsmyndighet.

2 § har upphävts genom lag (1999:862).

Övergångsbestämmelser

1999:862

Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om överklagande av
beslut som har meddelats före den 1 januari 2000.