Förordning (1987:476) om tillämpning i fråga om Sydafrika och Namibia av lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner;

SFS nr
1987:476
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad
1987-06-04
Författningen har upphävts genom
SFS1990:79
Upphävd
1990-04-01

Lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner skall tillämpas i
följande omfattning, nämligen

i fråga om Sydafrika

1. 3 §, 4 § 1–3 samt 5 § med anledning av resolution nr 418 (1977) som
Förenta Nationernas säkerhetsråd antagit den 4 november 1977,

2. 3 § med anledning av resolution nr 569 (1985) som Förenta Nationernas
säkerhetsråd antagit den 26 juli 1985,

i fråga om Sydafrika och Namibia

3 och 5 §§ för en handelsblockad mot dessa länder.