Förordning (1987:497) om förlängning av förordnanden för ledamöter i högskolestyrelser

SFS nr
1987:497
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1987-06-04

Förordnanden som ledamot eller suppleant i högskolestyrelse, vilka
gäller till utgången av juni månad 1987, skall utan hinder av
bestämmelserna i högskoleförordningen (1977:263) gälla till utgången av
juni månad 1988.

Övergångsbestämmelser

1987:497

Denna förordning träder i kraft den 30 juni 1987.

Om någon före ikraftträdandet har förordnats att vara ledamot
eller suppleant i högskolestyrelse till utgången av juni månad
1988, gäller dock det förordnandet.