Förordning (1987:528) om vissa avsteg från förutsättningarna för bostadslån vid ombyggnad av ålderdomshem

SFS nr
1987:528
Departement/myndighet
Bostadsdepartementet
Utfärdad
1987-06-04
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:684
Upphävd
1988-07-01

Bostadslån enligt ombyggnadslåneförordningen för bostäder (1986:693) får
vid ombyggnad av ålderdomshem lämnas även om det görs avsteg från de
krav på primära bostadsfunktioner och utrymmes- och utrustningsstandard
som anges i 7 § andra stycket nämnda förordning och dessa avsteg går
utöver vad som följer av tredje stycket samma paragraf. Lägenheterna i
färdigt skick skall dock bestå av minst ett rum och kokskåp och utrymme
med toalett och dusch samt ha sådan storlek att de kan användas av en
rullstolsbunden person. Om det inte finns byggnadstekniska hinder, skall
lägenheterna även ha entréutrymme.

Avsteg enligt första stycket får göras endast om den lägre standarden i
lägenheterna kompenseras av gemensamma utrymmen och av utrustning som
finns där. Bedömningen av hur många lägenheter som bör dela på
gemensamma utrymmen skall avgöras utifrån vad som är lämpligt i varje
enskilt ombyggnadsprojekt.

Närmare föreskrifter om förutsättningarna för avsteg enligt denna
förordning meddelas av bostadsstyrelsen.