Förordning (1987:530) om ungdomsbostadsstöd

SFS nr
1987:530
Departement/myndighet
Bostadsdepartementet
Utfärdad
1987-06-04
Författningen har upphävts genom
SFS 1992:412
Upphävd
1992-07-01

Inledande bestämmelser

1 § Enligt denna förordning lämnas statligt bidrag för att främja ett
ökat utbud av genomgångsbostäder för ungdomar (ungdomsbostäder) i
kommuner med stor brist på bostäder för ungdomar.

2 § Bidragsverksamheten sköts av boverket och länsbostadsnämnderna.
Förordning (1991:37).

Förutsättningar för bidrag

3 § Bidrag lämnas till de kommuner som anges i en bilaga till denna
förordning.

4 § Bidrag lämnas för sådana hyreslägenheter som, efter förmedling av
kommunen eller ett av kommunen utsett organ, upplåts som ungdomsbostäder
till ungdomar under 25 år.

Bidrag för lägenheter som är förbehållna studerande vid universitet
eller högskola (studentbostäder) lämnas endast i fråga om nybyggda
lägenheter som har färdigställts efter den 28 februari 1987.

5 § Om en ny- eller ombyggd lägenhet alltsedan färdigställandet upplåts
som ungdomsbostad, krävs för bidrag att kommunen förbinder sig att
tillgodoföra fastighetsägaren hela bidraget för lägenheten.

Bidragets storlek

6 § Bidrag lämnas med 200 kronor för varje månad som en ungdomsbostad
hyrs ut, dock längst till dess hyresgästen fyller 25 år.

För en ungdomsbostad som bebos av makar eller sambor lämnas bidrag
längst till dess någon av makarna eller samborna fyller 25 år.

7 § Om en lägenhet i annat fall än som avses i 6 § andra stycket är
upplåten som ungdomsbostad åt flera personer (gruppbostad), lämnas
bidrag med 200 kronor för varje hyresgäst och månad som
hyresförhållandet varar, dock längst till dess hyresgästen fyller 25 år.

Förfarandet i bidragsärenden m.m.

8 § Bidrag lämnas i efterskott för ett kalenderhalvår i sänder.

9 § Ansökan om bidrag skall göras av kommunen och lämnas in till
länsbostadsnämnden.

Ansökan skall göras i enlighet med blankett som fastställs av
boverket. Till ansökan skall fogas de handlingar och den övriga
utredning som boverket föreskriver. Förordning (1991:37).

10 § Länsbostadsnämnden beslutar om bidrag och om utbetalning av bidrag.

Boverket sköter utbetalningen. Förordning (1991:37).

11 § Länsbostadsnämnden skall besluta om återbetalning av bidrag helt
eller delvis, om kommunen genom oriktiga uppgifter eller på något annat
sätt har orsakat att bidrag felaktigt har lämnats eller lämnats med för
högt belopp. Detsamma gäller om bidrag i annat fall felaktigt har
lämnats eller lämnats med för högt belopp och kommunen skäligen borde ha
insett detta.

12 § Länsbostadsnämndens beslut i frågor enligt denna förordning får
överklagas hos boverket.

Boverkets beslut får inte överklagas. Förordning (1991:37).

Övergångsbestämmelser

1987:530

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1987.

Bidrag enligt denna förordning lämnas endast om förmedling och
upplåtelse av lägenheten har skett efter den 28 februari 1987.

1987:889

Denna förordning träder i kraft den 15 oktober 1987.

Förordningen tillämpas i fråga om Kalmar kommun för lägenheter som har
förmedlats och upplåtits efter den 30 september 1987.

1987:1154

Denna förordning träder i kraft den 15 januari 1988.

Förordningen tillämpas i fråga om Luleå, Sundsvalls och Södertälje
kommuner för lägenheter som har förmedlats och upplåtits efter den 31
december 1987.

1988:751

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1988.

Förordningen tillämpas i fråga om Halmstads, Helsingborgs, Härnösands,
Kristianstads, Norrköpings och Trollhättans kommuner för lägenheter som
har förmedlats och upplåtits efter den 30 juni 1988.

1989:636

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1989.

Förordningen tillämpas i fråga om Borlänge, Kristinehamns, Lindesbergs,
Skövde, Svenljunga, Västerås, Växjö och Örebro kommuner för lägenheter
som har förmedlats och upplåtits efter den 30 juni 1989.

1989:871

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1990. Förordningen
tillämpas i fråga om Gotlands, Gävle, Karlskrona och Vadstena kommuner
för lägenheter som har förmedlats och upplåtits efter den 30 november
1989.

1990:947

Denna förordning träder i kraft den 15 oktober 1990. Förordningen
tillämpas i fråga om Malungs, Motala, Ronneby och Östersunds kommuner
för lägenheter som har förmedlats och upplåtits efter den 31 augusti
1990.

1991:37

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1991.

Förordningen tillämpas i fråga om Karlstads och Uddevalla kommuner för
lägenheter som har förmedlats och upplåtits efter den 31 januari 1991.

1991:835

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1991.

Förordningen tillämpas i fråga om Karlskoga kommun för
lägenheter som har förmedlats och upplåtits efter den 30 juni 1991.

1991:1275

Denna förordning träder i kraft den 15 oktober 1991.

Förordningen tillämpas i fråga om Sunne kommun för lägenheter som har
förmedlats och upplåtits efter den 30 september 1991.

1992:412

Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i fråga om bidrag för
tid före den 1 januari 1992.

Bilaga

Förteckning över kommuner till vilka ungdomsbostadsstöd lämnas

Ungdomsbostadsstöd får lämnas

till följande kommuner i Stor-Stockholm, nämligen Botkyrka, Danderyds,
Ekerö, Haninge, Huddinge, Järfälla, Lidingö, Nacka, Salems, Sigtuna,
Sollentuna, Solna, Stockholms, Sundbybergs, Tyresö, Täby, Upplands-Bro,
Upplands-Väsby, Vallentuna, Vaxholms, Värmdö och Österåkers kommuner,

till följande kommuner i Stor-Göteborg, nämligen Ale, Göteborgs,
Härryda, Kungsbacka, Kungälvs, Lerums, Mölndals, Partille, Stenungsunds,
Tjörns och Öckerö kommuner,

till följande kommuner i Stor-Malmö, nämligen Burlövs, Kävlinge, Lomma,
Lunds, Malmö, Staffanstorps, Svedala, Trelleborgs och Vellinge kommuner,

samt till Borlänge, Gotlands, Gävle, Halmstads, Helsingborgs,
Härnösands, Kalmar, Karlskoga, Karlskrona, Karlstads, Kristianstads,
Kristinehamns, Lindesbergs, Linköpings, Luleå, Malungs, Motala,
Norrköpings, Ronneby, Skövde, Sundsvalls, Sunne, Svenljunga, Södertälje,
Trollhättans, Uddevalla, Umeå, Uppsala, Vadstena, Västerås, Växjö,
Örebro och Östersunds kommuner. Förordning (1991:1275).