Förordning (1987:56) om medelvärde för år 1986 enligt förordningen (1983:943) om statsbidrag till kommunal barnomsorg

SFS nr
1987:56
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1987-02-26

Regeringen fastställer medelvärdet enligt 4 § andra stycket förordningen
(1983:943) om statsbidrag till kommunal barnomsorg till 140 700 kronor
för år 1986.