Förordning (1987:585) om beredskapslagring av olja och kol m. m. under lagringsåret 1987/88

SFS nr
1987:585
Departement/myndighet
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
1987-07-01

Regeringen föreskriver enligt 9 § lagen (1984:1049) om beredskapslagring
av olja och kol och 10 § lagen (1985:635) om försörjningsberedskap på
naturgasområdet att följande andelar av basmängderna för
lagringsbränslen skall lagras under lagringsåret 1987/88.

Varuslag Procentandel av basmängden

Kol 37
Motorbensin 25
Fotogen 25
Dieselbrännolja/
eldningsolja 1 och 2 25
Övriga eldningsoljor 25
Gasol 25

I fråga om ersättningsbränsle för naturgas skall lagringsprocenten
motsvara 28 procent av basmängden för respektive varuslag.