Förordning (1987:63) om tillämpning i förhållande till andra länder av lagen (1986:1425) om skydd för kretsmönster i halvledarprodukter

SFS nr
1987:63
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L3
Utfärdad
1987-03-05
Författningen har upphävts genom
SFS 1993:1434
Upphävd
1994-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1992:1692

Regeringen föreskriver med stöd av 11 § lagen (1986:1425) om skydd för
kretsmönster i halvledarprodukter att lagen skall tillämpas på
kretsmönster som har skapats av medborgare i Australien, Belgien,
Danmark, Finland, Frankrike, Amerikas Förenta Stater, Grekland, Irland,
Island, Italien, Japan, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Portugal,
Schweiz, Spanien, Storbritannien, Förbundsrepubliken Tyskland eller
Österrike och av dem som har sin vanliga vistelseort i något av dessa
länder samt på kretsmönster som först har spritts där. Förordning
(1992:1692).

Övergångsbestämmelser

1987:63

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1987. Beträffande
kretsmönster som har skapats av medborgare i Amerikas Förenta Stater och
av dem som har sin vanliga vistelseort där samt kretsmönster som först
har spritts där gäller förordningen till och med den 31 december 1992.
Förordning (1991:1188).

1992:1692

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1987. Beträffande
kretsmönster som har skapats av medborgare i Amerikas Förenta Stater och
av dem som har sin vanliga vistelseort där samt kretsmönster som först
har spritts där gäller förordningen till och med den 30 juni 1994.

1993:1434

Denna förordning träder i kraft den dag regeringen bestämmer, då
förordningen (1987:63) om tillämpning i förhållande till andra
länder av lagen (1986:1425) om skydd för kretsmönster i
halvledarprodukter skall upphöra att gälla.