Förordning (1987:744) om statens utlåningsränta och statens avkastningsränta under budgetåret 1987/88

SFS nr
1987:744
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1987-06-11

Regeringen föreskriver att statens utlåningsränta och statens
avkastningsränta under budgetåret 1987/88 båda skall vara 11 procent.