Förordning (1987:770) om allmän kyrkoavgift för år 1988

SFS nr
1987:770
Departement/myndighet
Civildepartementet
Utfärdad
1987-06-11

Regeringen föreskriver med stöd av 12 § lagen (1970:940) om kyrkliga
kostnader att den allmänna kyrkoavgiften för år 1988 skall utgöra 16 öre
per skattekrona.