Tillkännagivande (1987:785) av överenskommelser som avses i lagen (1985:988) om immunitet för vissa vittnen m. fl.

SFS nr
1987:785
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
1987-06-25
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:125
Upphävd
1988-04-08

Avtal om sådan immunitet som avses i lagen (1985:988) om immunitet för
vissa vittnen m. fl. har träffats i följande överenskommelser

1) konventionen mellan Sverige och Belgien den 26 april 1870 angående
ömsesidigt utlämnande av förbrytare,

2) europeiska konventionen den 20 april 1959 om inbördes rättshjälp i
brottmål,

3) överenskommelsen den 28 september 1983 mellan Sverige och Ungerska
Folkrepubliken om inbördes rättshjälp i brottmål,

4) överenskommelsen den 26 juni 1986 mellan Sverige och Tyska
Demokratiska Republiken om rättshjälp i brottmål.