Förordning (1987:79) om medelvärde för år 1986 enligt förordningen (1983:944) om statsbidrag till social hemhjälp

SFS nr
1987:79
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1987-03-05

Regeringen fastställer medelvärdet enligt 3 § första stycket
förordningen (1983:944) om statsbidrag till social hemhjälp till 137 400
kronor för år 1986.