Förordning (1987:845) om interkommunal ersättning för elever i grundskolan och gymnasieskolan under vårterminen 1988 och höstterminen 1988

SFS nr
1987:845
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1987-07-23

Inledande föreskrifter

1 § Denna förordning innehåller sådana föreskrifter om ersättningsbelopp
i fråga om interkommunal ersättning som avses i 4 kap. 19 § och 5 kap.
19 § skollagen (1985:1100). Beloppen gäller under vårterminen 1988 och
höstterminen 1988. Förordningen skall tillämpas om kommunerna inte
kommer överens om något annat.

Förordningen gäller inte i fråga om interkommunal ersättning för elever
i landstingskommunala gymnasieskolor.

Grundskolan

2 § För elever i grundskolan gäller följande ersättningsbelopp per elev
och termin:

Års- Vårterminen Höstterminen
kurser 1988 1988
1–6 7 900 kronor 8 600 kronor
7–9 9 400 kronor 10 100 kronor

I beloppen ingår ersättning för fria skolmåltider med 1 080 kronor för
vårterminen 1988 och med 1 100 kronor för höstterminen 1988.

Gymnasieskolan

3 § I fråga om den interkommunala ersättningen för elever i
gymnasieskolan delas gymnasieskolans linjer in i följande åtta grupper,
nämligen

Grupp 1

tvåårig distributions- och kontorslinje,

Grupp 2

tvåårig ekonomisk linje, tvåårig handels- och kontorslinje, tvåårig
social linje, treårig ekonomisk linje, treårig humanistisk linje och
treårig samhällsvetenskaplig linje,

Grupp 3

tvåårig musiklinje, tvåårig teknisk linje, tvåårig vårdlinje och treårig
naturvetenskaplig linje samt fyraårig teknisk linje (årskurserna 1–3),

Grupp 4

tvåårig estetisk-praktisk linje, tvåårig konsumtionslinje och tvåårig
social servicelinje,

Grupp 5

tvåårig beklädnadsteknisk linje, tvåårig drift- och underhållsteknisk
linje, tvåårig el-teleteknisk linje, tvåårig jordbrukslinje och tvåårig
processteknisk linje,

Grupp 6

tvåårig bygg- och anläggningsteknisk linje, tvåårig fordonsteknisk
linje, tvåårig livsmedelsteknisk linje, tvåårig skogsbrukslinje och
tvåårig verkstadsteknisk linje,

Grupp 7

fyraårig teknisk linje (årskurs 4),

Grupp 8

tvåårig träteknisk linje.

4 § För elever i gymnasieskolan gäller följande ersättningsbelopp per
elev och termin:

Grupp Vårterminen 1988 och
höstterminen 1988
1 5 400 kronor
2 7 200 kronor
3 7 800 kronor
4 9 000 kronor
5 10 400 kronor
6 12 600 kronor
7 13 500 kronor
8 14 600 kronor

I beloppen ingår ersättning per elev

1. för fria läromedel och annan fri undervisningsmateriel med 900 kronor
i grupp 1, 700 kronor i grupp 2, 1 000 kronor i grupp 3, 1 100 kronor i
grupp 4, 1 800 kronor i grupp 5, 2 800 kronor i grupp 6, 1 500 kronor i
grupp 7 och 3 000 kronor i grupp 8,

2. för fria skolmåltider med 1 200 kronor i samtliga grupper.

Gemensamma föreskrifter

5 § Ersättning för vårterminen lämnas för den som är elev i grundskolan
eller gymnasieskolan den 15 februari.

Ersättning för höstterminen lämnas för den som är elev i grundskolan
eller gymnasieskolan den 15 september.