Förordning (1987:963) om inställande av vissa inskrivningsdagar under år 1988

SFS nr
1987:963
Departement/myndighet
Justitiedepartementet F2
Utfärdad
1987-11-05

Regeringen föreskriver i fråga om inskrivningsmyndigheter som för
inskrivningsregister med användande av automatisk databehandling
och inskrivningsmyndigheten för företagsinteckning att
inskrivningsdagarna den 5 januari, den 31 mars, den 13 maj och den
4 november skall ställas in.