/r1/ Lag (1988:1205); med bemyndigande för regeringen att meddela föreskrifter om tull för äpplen och päron;

SFS nr
1988:1205
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad
1988-12-01

Enligt riksdagens beslut föreskrivs att regeringen — med avvikelse från
vad som föreskrivs i tulltaxelagen (1987:1068) — bemyndigas att för
tiden den 15 december 1988 — den 31 december 1989 meddela föreskrifter
om tull vid import av äpplen och päron ur tulltaxenr 08.08
tulltaxelagen.