/r1/ Förordning (1988:1207); om tull för äpplen och päron;

SFS nr
1988:1207
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad
1988-12-01

Regeringen föreskriver — med avvikelse från vad som föreskrivs i
tulltaxelagen (1987:1068) — att för färska äpplen och päron ur
tulltaxenr 08.08 tulltaxelagen skall tull utgå enligt följande.

Äpplen:

1. under tiden 1 augusti–23 januari, med ett tullvärde per
100 kg av:

a. högst 200:– 100 kg 250:–
b. 201:– — 275:– 100 kg 175:–
c. 276:– — 350:– 100 kg 100:–
d. 351:– eller däröver 100 kg 25:–

2. under tiden 24 januari–31 juli fri

Päron:

1. under tiden 1 augusti–31 oktober, med ett tullvärde per
100 kg av:

a. högst 200:– 100 kg 250:–
b. 201:– — 275:– 100 kg 175:–
c. 276:– — 350:– 100 kg 100:–
d. 351:– eller däröver 100 kg 25:–

2. under tiden 1 november–31 juli fri

Övergångsbestämmelser

1988:1207

Denna förordning träder i kraft den 15 december 1988 vad avser äpplen
och i övrigt den 1 januari 1989 samt gäller till utgången av år 1989.