/r1/ Förordning (1988:1212) om räntereglering för försäkringsföretag;

SFS nr
1988:1212
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1988-12-01

Regeringen föreskriver att räntereglering enligt lagen (1974:922) om
kreditpolitiska medel får tillämpas i fråga om försäkringsföretag med
svensk koncession.