/r1/ Tillkännagivande (1988:125) av överenskommelser som avses i lagen (1985:988) om immunitet för vissa vittnen m. fl.;

SFS nr
1988:125
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
1988-03-24
Författningen har upphävts genom
SFS1990:172
Upphävd
1990-05-16

Avtal om sådan immunitet som avses i lagen (1985:988) om immunitet för
vissa vittnen m. fl. har träffats i följande överenskommelser.

1) Konventionen mellan Sverige och Belgien den 26 april 1870 angående
ömsesidigt utlämnande av förbrytare.

2) Europeiska konventionen den 20 april 1959 om inbördes rättshjälp i
brottmål.

3) Överenskommelsen den 28 september 1983 mellan Sverige och Ungerska
Folkrepubliken om inbördes rättshjälp i brottmål.

4) Överenskommelsen den 26 juni 1986 mellan Sverige och Tyska
Demokratiska Republiken om rättshjälp i brottmål.

5) Haagkonventionen den 25 oktober 1980 om internationell rättshjälp.