Förordning (1988:1366) om utredningen i ärenden om förordnande av god man och förvaltare

SFS nr
1988:1366
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1988-12-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1995:381

Socialstyrelsen får meddela föreskrifter om sådan utredning i
ärenden om anordnande av godmanskap eller förvaltarskap som avses i
11 kap. 17 § föräldrabalken. Förordning (1995:381).