Förordning (1988:1404) med vissa föreskrifter enligt lagen (1956:245) om uppgiftsskyldighet rörande pris- och konkurrensförhållanden

SFS nr
1988:1404
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1988-12-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2007:1326

1 § Finansinspektionen får inhämta uppgifter enligt lagen
(1956:245) om uppgiftsskyldighet rörande pris- och
konkurrensförhållanden i fråga om sådan verksamhet som är
föremål för myndighetens tillsyn. Energimarknadsinspektionen
får inhämta sådana uppgifter i fråga om fjärrvärmeverksamhet.
Konkurrensverket får inhämta sådana uppgifter i fråga om
näringsverksamhet i övrigt.

Ersättning enligt 7 § nämnda lag för inställelse inför
myndighet ska betalas av allmänna medel enligt förordningen
(1982:805) om ersättning av allmänna medel till vittnen, m. m.
Förordning (2007:1326).

2 § Har upphävts genom förordning (1993:684).