Lag (1988:1419) om försöksverksamhet inom socialtjänstens, hälso- och sjukvårdens samt omsorgsverksamhetens område;

SFS nr
1988:1419
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1988-12-08
Ändring införd
t.o.m. SFS 1993:397

Om regeringen medger det, får Jämtlands läns landstings och
Östersunds kommun på försök gemensamt fullgöra uppgifter inom
socialtjänsten, viss hälso- och sjukvård (primärvård) samt
verksamheten enligt lagstiftningen om stöd och service till vissa
funktionshindrade. Detta gäller under förutsättning att landstinget
och kommunen har kommit överens om det. Regeringen får
bestämma de villkor som skall gälla för försöksverksamheten.

Verksamheten skall bedrivas genom kommunalförbund. Lag (1993:397).