Förordning (1988:146) om tillämpning av en överenskommelse mellan Sverige och Amerikas Förenta Stater om ömsesidigt bistånd i tullfrågor

SFS nr
1988:146
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet
Utfärdad
1988-04-07

1 § Den överenskommelse mellan Sverige och Amerikas Förenta Stater om
ömsesidigt bistånd i tullfrågor som har undertecknats den 8 juni 1987
skall gälla här i landet. Överenskommelsen i engelsk och svensk text
bifogas denna förordning som */k/ bilaga.